BPS Nord – Veipakke Salten AS | Om prosjektet

Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø.

Historikk om Vegpakke Salten

 • Vegpakke Salten var delt i to faser
 • Fase I ble vedtatt i Stortinget i juni 2007

  Rv. 17 Tverlandet-Godøystraumen ble bygd 2007–2009
  Rv. 80 Mjøneskleiva ble bygd 2009
  Rv. 80 Røvik-Strømsnes ble bygd 2008–2011
  Rv. 80 gang/sykkelveg Stranda - Klungset ble bygd 2012–2013
 •  
 • Fase II a
 • Rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) ble vedtatt i Stortinget i april 2011 og bygd 2011–2013.    
 •  
 • Fase II b - Bypakke Bodø
  Byggestart 2015.
 •  

Veipakke Salten driftes av Vegamot AS på vegne av Bompengeselskapet Nord AS. Bompengeselskapet Nord AS eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms of Finnmark. '

Les mer om prosjektet her. 

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring